VYTVÁRA PRIESTOR PRE:

DOHODU ako flexibilný inštitút, ktorá je výsledkom vzájomného jednania, na formulácií ktorej sa podieľajú sporové strany, o ich budúcnosti nerozhoduje tretia autorita .

DYNAMICKÝ proces a plynulý priebeh jednaní: účastníci sa priamo angažujú a zapájajú do procesu, s cieľom dospieť k obojstranne výhodnej dohode.

Bezpečné prostredie pre VZÁJOMNÉ JEDNANIE na princípe spolupráce, tolerancie, dôstojnosti, v atmosfére harmónie a dôvery.

ZMIERLIVÉ riešenie sporu na partnerskej úrovni, založenej na vzájomnej úcte a rešpekte, s citlivým prístupom.

ELIMINÁCIU stresujúcich faktorov, zmiernenie psychickej záťaže, za účelom zvýšenia kvality života odbúraním problematických sporov, úpravu a posilnenie budúcich vzťahov.

VYJASNENIE si vzájomných pozícií, zodpovedné SLOBODNÉ rozhodovanie: sporové strany sú zodpovedné za vecnú stránku riešenia konfliktu.

Možnosť využitia KREATÍVNYCH postupov (komplexné riešenie sporu, resp. situácie za spolupráce odborníkov – profesionálov: advokátov, psychológov, notárov, finančných poradcov, detských špecialistov, znalcov, a i., podľa aktuálnych potrieb).

VLASTNÉ RIEŠENIA zamerané na požiadavky, záujmy a potreby zúčastnených strán v spore.